Een Gulden toekomst

Gulden
2 min readMay 15, 2020

--

Bron: https://guldenadvisoryboard.com/een-gulden-toekomst/

Na zoveel jaar crypto weten we één ding zeker, de crypto wereld ondergaat continu veranderingen welke niet te voorspellen zijn. De volgende verandering dient zich nu aan, en dat is een hele grote. Nocks is voor ons een belangrijke partner geweest. En aan dit waardevolle partnerschap komt nu een einde. Nocks heeft zojuist aangekondigd de exchange te sluiten en de software over te dragen aan een nog nader te noemen derde partij. We wensen vanuit Gulden het Nocksteam veel succes in de toekomst en bedanken hun voor de mooie samenwerking.

Vanuit Gulden denken we graag pro-actief en kijken we vooruit. De toekomst voorspellen kunnen we natuurlijk niet, maar de ontwikkelingen hebben we wel in eigen hand. We zullen keuzes moeten maken welke misschien voor nu nog niet relevant zijn, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst. Gulden heeft vele uitdagingen gekend en is deze nooit uit de weg gegaan; ook nu niet. De missie van Gulden gaat vanzelfsprekend door.

Nadat de Witness ontwikkeling steeds meer voltooiing naderde, zijn we binnen de GAB gaan nadenken over vervolgontwikkelingen. Witness brengt ons nog meer onafhankelijkheid en decentraliteit dan crypto in de basis al doet. Daarom wilden we die weg vervolgen op andere vlakken. Minder afhankelijkheid van externe partijen en een nog stevigere basis, ook wat betreft infrastructuur rondom Gulden. Dit willen we op de volgende manieren bereiken:

We zijn een exchange aan het ontwikkelen en niet zomaar één… Een decentrale in-wallet exchange (DEX). Deze ontwikkeling is besproken in de GAB-vergadering van 16 april jl. en er is unaniem besloten door de GAB om deze ontwikkeling hogere prioriteit te geven. Door het statement van Nocks is het ook nu een stuk actueler. Gulden gekoppeld aan een Euro stablecoin (op de Gulden chain) en andere crypto. Uiteraard zal deze exchange zeer gebruiksvriendelijk werken, want dat verwachten onze gebruikers. Dat is ook waar Gulden voor staat!

We gaan op zoek naar nieuwe partners op het gebied van Exchange functionaliteit. Ook op gebied van koop/verkoop Gulden integratie, zoals we op dit moment gewend zijn (in–app kopen of via website Gulden.com). Vanzelfsprekend is de nieuwe partij waar het Nocks team aan de slag gaat, ook een potentiële partner en staan wij open voor eenzelfde mooie samenwerking.

We gaan vanuit Centure een KYC account functionaliteit opzetten. Dit zorgt ervoor dat we gebruikers beter van nieuws kunnen voorzien, maar ook om voorbereid te zijn op wetgeving en functionaliteiten waarbij KYC een vereiste is. Daarnaast geeft dit ons ook de kans om een hele mooie functionaliteit toe te voegen aan Gulden: het versturen naar echte personen en niet enkel ingewikkelde adressen. Denk aan verzenden naar bijv. e-mail.

De komende tijd zullen wij jullie op de hoogte houden over deze ontwikkelingen. Wat betreft ontwikkelingstijd is het onze intentie om deze functionaliteiten dit jaar al werkend te hebben.

--

--