Eerste crypto-platform met iDeal-certificaat

Gulden
3 min readJan 11, 2019

De Nederlandse startup Nocks, dat betalingen accepteren voor bedrijven én handelen in crypto-valuta Gulden handig combineert breidt uit met een vergunning als cPSP. Het is de eerste keer dat een op cryptocurrency gefocust bedrijf naar buiten kan treden als iDeal partner.

Ondernemers kunnen binnenkort ook iDeal-betalingen accepteren via Nocks.

Recentelijk werd ook een vergunningplicht voor cryptocurrency bedrijven aangekondigd. De eisen van klantidentificatie worden al langer nageleefd door diverse bedrijven in de branche, maar een daadwerkelijke wet zou ook ruimte geven aan verdere professionalisering.

“Nocks hanteert al langere tijd een streng KYC-beleid waarbij we het identificeren van onze klanten vooraf afhandelen. Zodat men daarna gebruik kan maken van onze handelsdiensten. Anti-fraude en Risk zijn belangrijke onderdelen van onze business en vereist constant aandacht. Dankzij de kennis en ervaring die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan konden we afgelopen jaar onze registratie als betaalinstelling bij DNB voltooien en kunnen we nu ook als betaaldienstverlener aan de slag. Dat je daarbij iDeal nodig hebt om te kunnen concurreren is een no-brainer. Dus we zijn enorm blij met het verkrijgen van ons iDeal-certificaat.” Aldus Co-founder & CEO Roel Boer.

Vooralsnog is het handelsplatform van Nocks, waarop men Gulden met euro’s kan verhandelen, het belangrijkste onderdeel van de onderneming. Gebruikers kunnen daar Gulden omzetten naar euro’s.

“We zijn begonnen als een cryptocurrency handelsplatform. Hierdoor komen we vanuit een hoek van de markt waar o.a. toezichthouders weinig tot geen zicht op hebben. Er is nog steeds veel informatievoorziening, opheldering & overleg nodig. Begrijpelijk en wat ons betreft 100% noodzakelijk voor een stukje professionalisering in de cryptocurrency-space & alle diensten die wij met Nocks aan onze gebruikers leveren. Of dat nu handelen in cryptocurrency is of voor onze zakelijke klanten het verwerken van hun betalingen.”

Dit is een origineel bericht van Nocks Payments B.V.

English

First crypto platform with iDeal certificate

The Dutch startup Nocks, which conveniently combines accepting payments for companies and trading in cryptocurrency Gulden, expands with a license as cPSP. It is the first time that a cryptocurrency-focused company can present itself as an iDeal partner.

Entrepreneurs will soon also be able to accept iDeal payments through Nocks.

Recently, a license requirement for cryptocurrency companies was also announced. The requirements of customer identification have long been met by various companies in the industry, but an actual law would also allow for further professionalization.

“For a long time now, Nocks has had a strict KYC policy whereby we handle the identification of our customers in advance. So that they can then make use of our trading services. Anti-fraud and risk are important parts of our business and require constant attention. Thanks to the knowledge and experience we have gained in recent years, we were able to complete our registration as a payment institution with DNB last year and can now also start as a payment service provider. That you need iDeal to be competitive is a no-brainer. So we are very happy with obtaining our iDeal certificate. Thus Co-founder & CEO Roel Boer.

For the time being, the most important part of the company is Nocks’ trading platform, on which you can trade Gulden with euros. Users can convert Gulden to euros there.

“We started out as a cryptocurrency trading platform. As a result, we come from a corner of the market that regulators, among others, have little or no insight into. We still need a lot of information, clarification & consultation. Understandable and in our opinion 100% necessary for a piece of professionalization in the cryptocurrency space & all the services we provide to our users withocks. Whether that is trading in cryptocurrency or for our business customers processing their payments.

This is an original message from Nocks Payments B.V.

--

--