It’s so much fun to work on Gulden. I’m just thankful that I get to do this every day. There are hard times, of course. Moments when you don’t know the answer right away or have the solution. Moments where you need to be patient, because development takes time. But those are just challenges and dealing with those challenges is exciting.

I’ve been working on the new Gulden.com website with a lot of talented people. Developers that perfect the code, a UX-designer that reviewed every pixel and an illustrator that converted my ideas to images. And in between I bothered our Lead Developer with my summaries of his projects.

The previous Gulden.com website was in desperate need of replacement, we can all agree on that. It was 2.5 years old. Last year, the project looked a lot different compared to now and there is so much to tell. Gulden has grown on so many levels. The development, the community and all the projects revolving around Gulden. It’s not a simple cryptocurrency anymore, it’s a blockchain. And the cryptocurrency is just the first of many applications. A blockchain that is capable of so much more and a website that fits that profile.

The new Gulden.com website will go live on the first day of the New Year.

Image for post
Image for post
#111444

Nederlands

Werken aan Gulden is genieten. Elke dag ben ik dankbaar dat ik dat mag doen. Natuurlijk zijn er ook moeilijke tijden. Momenten waarop je niet direct het antwoord of de oplossing hebt. Momenten waarop je geduld moet hebben, want ontwikkeling kost tijd. Maar uiteindelijk zijn dat gewoon uitdagingen en daarmee omgaan is weer genieten.

De afgelopen maanden heb ik samen met getalenteerde mensen mogen werken aan de nieuwe Gulden.com. Ontwikkelaars die de code perfectioneren, een UX designer die ik iedere pixel heb laten keuren en een illustrator die mijn ideeën moest omzetten in beeld. En tussendoor onze Lead Developer lastigvallen met mijn samenvatting van zijn projecten.

Dat de vorige Gulden.com site nodig aan vervanging toe was, hoef ik geen woorden aan vuil te maken. Dat weet iedereen. Hij ging dan ook al 2.5 jaar mee. Het project zag er een jaar geleden heel anders uit, inmiddels is er zoveel meer te vertellen. Gulden is zo enorm gegroeid op alle vlakken, de ontwikkeling, de community en de projecten eromheen. Het is geen simpele cryptocurrency meer, het is een blockchain. En de cryptocurrency is slechts de eerste toepassing. Een blockchain die geschikt is voor veel meer en een site die daarbij past.

De nieuwe Gulden.com gaat in de eerste dag van het nieuwe jaar live.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store